tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Hakkımızda

İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin iletişim hedeflerinin belirlenerek, üniversitemizi bu hedeflere taşıyacak stratejilerin oluşturulması ve oluşturulan stratejilere uygun halkla ilişkiler etkinliklerini içeren bütünleşik iletişim programının geliştirilmesi ve uygulanması sürecini yönetmektedir. 
 
Akademik ve idari birimler arasındaki bilgi akışını da sağlayan müdürlüğümüz; halkla ilişkiler, tanıtım, basın ilişkileri ve takibi, organizasyon, etkinlik, sosyal medya ve web güncellemelerinin de bağlı olduğu koordinasyon birimlerinden oluşmaktadır.
 
  • Üniversitenin ana temasına; eğitim, ar-ge ve kalite politikasına uygun olarak marka algısını ve marka bilinirliğini yönetir.
  • Üniversitenin web sitesi, sosyal medya dahil tüm dijital tanıtım kanallarını yönetir, koordine eder; proje üretir ve yönetir.
  • Sahada yapılacak tüm tanıtım faaliyetlerini ve iletişim faaliyetlerini oluşturulan stratejik iletişim planı çerçevesinde uygular ve koordine eder.
  • Üniversitenin tanıtım materyallerini planlar, geliştirir; üretimini ve dağıtımını koordine eder.
  • Üniversitenin eğitim politikasına uygun olarak kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirir, projeler üretir ve koordine eder.
  • Üniversite iç ve dış iletişim kanalları için tüm grafik ve tasarım işlerini yönetir ve yürütür.
  • Üniversitenin basın ile olan iletişim faaliyetlerini planlar, içeriklerini üretir ve basın iletişimini koordine eder.